☰ Menu
Urząd Miejski w Sławnie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik 2021-09-21 11:04:11 UTWORZENIE
Kontakt z pracownikami dokument HTML 2021-09-21 09:21:33 MODYFIKACJA
Kontakt z pracownikami element menu 2021-09-21 09:21:33 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sławno o wydaniu w dniu 17.09.2021r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 90mm na terenie działek nr 84/6, 84/7, 84/16, 1199 i 1367 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasta Sławno plik 2021-09-20 14:10:12 UTWORZENIE
Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia przez Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” plik 2021-09-17 11:55:07 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa węzła "Sianów Zachód" w ramach inwestycji "Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" - Część nr 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: "Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6" plik 2021-09-17 08:26:51 UTWORZENIE
Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi publicznej (ulicy Okrzei) w Sławnie z siecią oświetlenia i kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz kanałem technologicznym..." plik 2021-09-17 08:20:31 UTWORZENIE
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik 2021-09-16 11:19:55 UTWORZENIE
Informacja z otwarcia ofert plik 2021-09-15 11:08:24 UTWORZENIE
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia plik 2021-09-15 10:13:30 UTWORZENIE
Kontakt z pracownikami dokument HTML 2021-09-13 10:46:21 MODYFIKACJA
Kontakt z pracownikami element menu 2021-09-13 10:46:21 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Skarbnik dokument HTML 2021-09-13 10:44:57 MODYFIKACJA
Skarbnik element menu 2021-09-13 10:44:57 MODYFIKACJA
Odpowiedź na interpelację plik 2021-09-13 10:11:44 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 5017018