Ewidencje ogólnodostępne

 

Placówek oświatowych
          ewidencję prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Edukacji

Działalności gospodarczej
          ewidencję prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Edukacji

Zezwoleń na zbiórki publiczne
          ewidencję prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Edukacji

Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
          ewidencję prowadzi stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i  Przemocy

Obiektów świadczących usługi hotelarskie
          ewidencję prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Edukacji

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Stanowisko Pracy ds. Kadr

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Stanowisko Pracy ds. Kadr

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Stanowisko Pracy ds. Kadr

Umów - zleceń
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Wydział Finansowo - Budżetowy UM

Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta
      ewidencję prowadzi Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-07-30 08:53:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2015-09-07 12:39:24)