Informacja o podmiocie który dokonał sprzedaży węgla na rzecz Miasta Sławno

Informujemy, że podmiotem który dokonał sprzedaży węgla na rzecz Miasta Sławno jest spółka PGE Paliwa sp. z o.o.

Zastosowana procedura wyboru: Zamówienie z wolnej ręki.

Koszt zawartej umowy: Kooperant zastrzegł tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szymczewski Rafał
(2022-11-22 10:22:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymczewski Rafał
(2022-11-22 10:23:59)