Działalność gospodarcza

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
  2. art. 17 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.),
  3. art. 8 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców  ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.).
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2009-04-08 10:20:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2021-12-16 09:58:08)