Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie nr 198/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok plik 2023-04-07 12:39:23 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 198/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok plik 2023-04-07 12:38:57 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 205/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego plik 2023-04-07 12:36:43 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 202/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 364/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku plik 2023-04-07 12:36:25 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 158/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta Sławno plik 2023-04-07 12:35:26 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 151/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok plik 2023-04-07 12:35:04 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 143/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 5 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 52b/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 12 sierpnia 2008 r. plik 2023-04-07 12:34:42 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 138/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" plik 2023-04-07 12:34:21 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 137/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 363/2021 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie powiedzenia do wykonania w 2022 roku MPGKiM Spółce z o. o. w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej plik 2023-04-07 12:34:01 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 117/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok plik 2023-04-07 12:33:43 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie oddania w najem plik 2023-04-07 12:33:23 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy plik 2023-04-07 12:32:59 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 86/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze plik 2023-04-07 12:32:36 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika MOPS w Sławnie - upoważnienia Panu Dariuszowi Boleście, Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Sławnie plik 2023-04-07 12:31:56 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika MOPS w Sławnie - upoważnienia Panu Dariuszowi Boleście, Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Sławnie plik 2023-04-07 12:31:31 MODYFIKACJA