Indywidualne numery kont bankowych od 2019 roku - informacja dla mieszkańców

Indywidualne numery kont bankowych od 2019 roku - informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Sławno zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz od środków transportowych  dla każdego Podatnika został utworzony w Banku Spółdzielczym w Sławnie, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie, informację          o indywidualnym nr konta bankowego otrzymają w decyzjach wymiarowych,     a w przypadku podatku od środków transportowych, każda osoba otrzyma stosowne zawiadomienie ze wskazaniem indywidualnego numeru konta.

Indywidualne numery konta bankowego dotyczą jedynie podatków  natomiast numer konta na  pozostałe  płatności  pozostaje bez zmiany, tj. 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010