Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego z dnia 15.11.2018r.