Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego z dnia 26.09.2018r.