Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego z dnia 28.09.2018r.