Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego z dnia 13.09.2018r.