Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego w dniu 04.06.2018r.