Kontakt do inspektora ochronych danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na nr 59 810 00 66, pisać na adres e-mail: iod@slawno.pl lub na adres tutejszego urzędu.