Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego z dnia 04.05.2018r.