Petycja do Kierownika Jdednostki Samorządu terytorialnego o przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych