Samodzielne stanowiska

  1. stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i windykacji
  2. radca prawny
  3. stanowisko pracy ds. profilaktyki, uzależnień i przemocy
  4. stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  5. stanowisko pracy ds. promocji i współpracy zagranicznej
  6. stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego i kontroli
  7. stanowisko pracy - Inspektor Ochrony Danych