Wydział Spraw Społecznych i Edukacji

  1. Naczelnik Wydziału
  2. stanowisko pracy ds. społecznych i obronnych
  3. stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej kultury i kultury fizycznej
  4. stanowisko pracy ds. oświaty