Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

  1. Kierownik SO i USC
  2. Zastępca kierownika USC (2)
  3. stanowisko pracy ds. dowodów osobistych
  4. stanowisko pracy ds. ewidencji ludności
  5. stanowisko pracy ds. Urzędu Stanu Cywilnego