Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

  1. Naczelnik Wydziału
  2. zastępca Naczelnika Wydziału
  3. stanowisko pracy ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich i remontów
  4. stanowisko pracy ds. rozliczeń, sprawozdawczości i inwestycji miejskich
  5. stanowisko ds. rozwoju miasta i pozyskiwania środków zewnętrznych
  6. stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  7. stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  8. stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej oraz utrzymania dróg i mostów
  9. stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, utrzymania kanalizacji deszczowej, dróg gruntowych i zieleni
  10. stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi