Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

  1. Naczelnik Wydziału
  2. stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
  3. stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
  4. stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami
  5. stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami