Wydział Organizacyjny

  1. Naczelnik Wydziału
  2. stanowisko pracy ds. Kancelarii Burmistrza
  3. stanowisko pracy ds. obsługi Rady
  4. stanowisko pracy ds. kadr
  5. stanowisko pracy ds. informatyki i Administracji Systemów Informatycznych
  6. stanowisko pracy ds. serwisu internetowego BIP
  7. stanowisko pracy ds. poczty elektronicznej i BHP
  8. stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych

pracownicy obsługi:
- konserwator
- sprzątaczki (3)
- robotnik gospodarczy
- goniec