Wydział Finansowo - Budżetowy

  1. Naczelnik Wydziału - skarbnik
  2. zastępca skarbnika
  3. stanowisko pracy ds. księgowości i sprawozdawczości
  4. stanowisko pracy ds. księgowości i sprawozdawczości
  5. stanowisko pracy ds. księgowości
  6. stanowisko pracy ds. budżetu i planowania
  7. stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych
  8. stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
  9. stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
  10. stanowisko pracy ds. podatku VAT