Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

 

1.WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.
  • Do wglądu:
    - dokument tożsamości wnioskodawcy.

2.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
* za odpis skrócony – 22,00 zł
* za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł
* za odpis zupełny – 33,00 zł
* za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24,00 zł
* za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł

  • wielojęzyczne standardowe formularze – 17,00 zł

 

3.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie od 7-10 dni roboczych.

4.TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

5. UWAGI:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm).

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-06-30 16:31:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-06-05 09:02:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki