Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

 

1.WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą  lub

- Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą lub

- Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą.

Załączniki:

- odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego ( tłumaczenie z oryginału dokumentu) - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
- w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są: w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

Do wglądu:  dokumenty stwierdzające tożsamość 

2.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

3.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

4.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

5.UWAGI:

  • Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:
    - osoba, której akt dotyczy,
    - inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2018 r. poz. 2224 z późn. zm).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Firlej Michał
(2020-06-05 09:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-06-05 09:05:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki