Uznanie dziecka

Uznanie dziecka

1.Wymagane dokumenty:
- pisemne oświadczenie ojca o uznaniu dziecka,

- zgoda matki dziecka na uznanie,

- dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka,
ponadto:
- wdowa – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża (lub akt zgonu męża),
- rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

2.Opłaty:
- przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka - jest zwolnione od opłaty skarbowej od czynności urzędowych.

3.Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Miejski w Sławnie - Urząd Stanu Cywilnego (pokój nr 18),  tel. 59 810 30 51 (centrala automatyczna); 59 810 00 20 lub 21 (bezpośrednie połączenie)
- oświadczenie o uznaniu dziecka można również złożyć w każdym innym Urzędzie Stanu Cywilnego.

4.Termin i sposób załatwienia sprawy :
- Niezwłocznie

5.Uwagi:

 •  Dziecko można uznać w następujących przypadkach:
  - jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
  - jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.
 •  Na uznanie dziecka musi wyrazić zgodę matka.
 •  Uznanie dziecka polega na złożeniu przez mężczyznę dobrowolnego oświadczenia, że jest ojcem dziecka.
 •  Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.
 •  Można uznać dziecko: małoletnie oraz nie narodzone - poczęte. Oświadczenie o uznaniu dziecka przyjęte może być również w sytuacji, gdy dziecko urodziło się martwe lub zmarło po urodzeniu.
 •  Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo przed sądem opiekuńczym. Uznanie dziecka obywatela polskiego może być dokonane za granicą - zgodnie z formą przewidzianą przez prawo państwa w którym uznanie zostało dokonane oraz przy jednoczesnym spełnieniu materialnych przesłanek określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
   

Postawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2224 z późn. zm),
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 poz. 2086 z późn. zm )

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-06-30 16:28:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-06-05 08:57:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki