Rejestracja zgonu

 

Rejestracja zgonu

1. WYMAGANE DOKUMENTY:

- Karta zgonu .
- Dokument tożsamości osoby zmarłej.
- Do wglądu:
 * dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
 * dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

2.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

3.TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

4. UWAGI:

- Zgon  rejestruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

- Zgłoszenia zgonu może dokonać najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
* pozostały małżonek/małżonka
* krewni zstępni;
* krewni wstępni;
* krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
* powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

- Zgłoszenie zgonu następuje w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.

       - Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna:

- art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm).

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-06-30 16:25:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-06-05 08:52:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki