Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

Zgłoszenie urodzenia dziecka

1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • gdy rodzice są małżeństwem:
  • dowody osobiste rodziców,
 • gdy matka jest panną:
  • dowód osobisty matki.
 • gdy matka jest rozwiedziona:
  • dowód osobisty matki,
 • gdy matka jest wdową:
  • dowód osobisty matki,

2. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

3. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

4. UWAGI:

- Urodzenie rejestruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia;

- Urodzenie dziecka, które nastąpiło w Sławnie należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka przez szpital;

- Martwe urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia;

- Rodzice dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego

Podstawa prawna:

- art. 52, art.55 ust.1, art. 58a  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm ).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-06-30 16:23:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2020-06-05 08:48:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki