☰ Menu
Urząd Miejski w Sławnie

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Miasta  w drodze bezprzetargowej


Dotyczy :
1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport).
2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Wymagane dokumenty :
Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek  z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty :
1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. część kosztów ogłoszenia, koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Sławnie

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, podjęciu uchwały przez Radę Miejską. Dokonywana jest wycena oraz podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu sporządzony jest protokół uzgodnień oraz wniosek do notariusza.
3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4. Łączny termin postępowania wynosi od 3 do 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego - czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami 
pok. 40
tel 59 810 30 51 (centrala automatyczna); 59 810 00 31 (bezpośrednie połączenie)

Podstawa prawna :
Dział II : rozdział 1, rozdział 3 art.32 i art.34 oraz rozdział 4 art.37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz. 543z późn.zm.).
Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-08-12 09:15:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2016-06-14 07:31:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 958986