☰ Menu
Urząd Miejski w Sławnie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o petycjach

Na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. W przypadku braku takiej zgody dane będą pseudonimizowane. Wyłączenia jawności dokonał Michał Firlej

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 przez Burmistrza Miasta Sławno

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 przez Radę Miejską w Sławnie

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 przez Burmistrza Miasta Sławno

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 przez Radę Miejską w Sławnie

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Urząd Miejski w Sławnie oraz Biuro Rady

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Urząd Miejski w Sławnie oraz Biuro Rady

Wytworzył:
Udostępnił:
Skibiński Wojciech
(2019-04-05 14:02:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2021-07-27 13:55:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5017018