☰ Menu
Urząd Miejski w Sławnie

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontakt z pracownikami

 

 

TELEFON DO URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE 59 810 30 51

 

 

AUTOMATYCZNA CENTRALA TELEFONICZNA

 

 

Centrala telefoniczna

 

Wciśnięcie przycisku 0 powoduje powrót do poprzedniego menu

 

BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW DO PRACOWNIKÓW URZĘDU

 

 

Burmistrz Miasta

  imię i nazwisko pokój telefon
Burmistrz Krzysztof Frankenstein 37 59 810 00 61
Z-ca Burmistrza Mieczysław Grabowski 35 59 810 00 62
Sekretariat Małgorzata Serewiś 36

59 810 00 60

FAX     59 810 33 40

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

  imię i nazwisko pokój telefon
Naczelnik Łukasz Wasik 58a

 59 810 00 10

kom. 605 343 144

Odpady komunalne Michalina Adamczyk 62 59 810 00 11
Gospodarka komunalna i zarządzanie energią Tomasz Iwanicki 57 59 810 00 12
  Grzegorz Wróbel 57 59 810 00 13
Utrzymanie dróg Jacek Betowski 57 59 810 00 14
Ochrona środowiska   62 59 810 00 15
Rozliczanie inwestycji i sprawozdawczość Iwona Majewska 59 59 810 00 17
Pozyskiwanie środków zewnętrznych Piotr Janiak 58 59 810 00 18
  FAX   59 810 00 19

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

  imię i nazwisko pokój telefon
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Kurpiel 18 59 810 00 20
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Dudko 18 59 810 00 21
Dowody Osobiste Sebastian Owięcki 25 59 810 00 22
Ewidencja Ludności Iwona Mołodzinowicz-Kupiec 26 59 810 00 23

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

  imię i nazwisko pokój telefon
Naczelnik Wydziału Szymon Koprowicz 42 59 810 00 30
Dzierżawa i sprzedaż działek Dorota Matuszczak 40 59 810 00 31
Dzierżawa i użytkowanie wieczyste   40 59 810 00 32
Sprzedaż lokali Kamil Tworek    40 59 810 00 33
Zagospodarowanie przestrzenne Adrian Gondek 41 59 810 00 34

 

Wydział Finansowo - Budżetowy

  imię i nazwisko pokój telefon
Skarbnik Marek Malinowski 39a

59 810 00 40

Zca. Skarbnika Joanna Wardak 38 59 810 00 41
Płace Elżbieta Kapralska 38 59 810 00 42
Księgowość, projekty   38 59 810 00 43
Budżet   39 59 810 00 44
Faktury, VAT Joanna Lachowicz 46 59 810 00 47
Rozliczanie opłat Justyna Majtyka 46 59 810 00 46
Rozliczanie podatków Agnieszka Bekalska 46 59 810 00 45
Naliczanie podatków - osoby prawne Anna Szymaniak-Chwałko 45 59 810 00 38
Naliczanie podatków - osoby fizyczne Martyna Gajzler-Zielińska 45 59 810 00 48
Rozliczenia opłat za odpady komunalne Monika Jóźwiak  39 59 810 00 49

 

Wydział Spraw Społecznych i Edukacji

  imię i nazwisko pokój telefon
Naczelnik Marta Konfederak 31 59 810 00 50
Działalność gospodarcza, transport, kultura, sport, ochrona zabytków, POMERANUS Magdalena Tęgosik-Gerlach 34 59 810 00 51
Prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki, prowadzenie spraw nauczycieli Natalia Łużyńska 34 59 810 00 52
Organizacje pozarządowe, sprawy społeczne
i wojskowe
Monika Dąbrowska 34 59 810 00 53

 

Wydział Organizacyjny

  imię i nazwisko pokój telefon
Naczelnik Wydziału Daniel Wojniak 43a 59 810 00 63
Kadry Iwona Zilm 44 59 810 00 64
Gospodarowanie obiektem, zaopatrzenie, archiwum Elżbieta Ossowska 43 59 810 00 65
Informatyk, Administrator Systemów Informatycznych Wojciech Skibiński 51 59 810 00 67
Serwis BIP Michał Firlej 51 59 810 00 76
Poczta elektroniczna, ePuap, BHP Dorota Majkut 43 59 810 00 68
Konserwator Wojciech Borowski   59 810 00 70
Portiernia 15.00 – 7.00, dni wolne   15 59 810 00 71
Biuro Rady Miejskiej Aleksandra Leśków 33 59 810 00 75
Przewodnicząca Rady Miejskiej Marzena Łużyńska 33a 59 810 00 75

 

Samodzielne Stanowiska Pracy

  imię i nazwisko pokój telefon
Promocja i współpraca zagraniczna Rafał Szymczewski 53 59 810 00 80
Zamówienia publiczne i windykacja Małgorzata Łasek 47 59 810 00 81
Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe Tadeusz Szokalski 72 59 810 00 82
Radca Prawny Paweł Jóźwiak 49 59 810 00 83
Radca Prawny Maciej Jabłoński 49 59 810 00 84
Inspektor Ochrony Danych Tomasz Stola 52 59 810 00 66
Audyt Wewnętrzny Katarzyna Jakubowska 52 59 810 00 85
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzależnienia i przemoc

Krystyna Bieńkowska

ul. Rapackiego 10 59 810 00 86

 

 

  pokój telefon
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 69 59 810 00 90
Hufiec OHP 68 59 810 00 91
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 67 59 810 00 92
Pośrednictwo ubezpieczeniowe 25 59 810 25 67

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2016-04-29 15:32:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2022-10-05 09:29:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 959902