Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Sławnie
Herb Urząd Miejski w Sławnie

Wtorek 16.10.2018

zaawansowane

Kontakt z pracownikami

 

 

TELEFON DO URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE 59 810 30 51

 

 

AUTOMATYCZNA CENTRALA TELEFONICZNA

 

 

Centrala telefoniczna

 

Wciśnięcie przycisku 0 powoduje powrót do poprzedniego menu

 

BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW DO PRACOWNIKÓW URZĘDU

 

 

Burmistrz Miasta

  imię i nazwisko e-mail pokój telefon
Burmistrz Krzysztof Frankenstein krzysztof.frankenstein@slawno.pl 37 59 810 00 61
Z-ca Burmistrza Mieczysław Grabowski mieczyslaw.grabowski@slawno.pl 35 59 810 00 62
Sekretariat Małgorzata Serewiś sekretariat@slawno.pl 36

59 810 00 60

FAX       59 810 33 40

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

  imię i nazwisko e-mail pokój telefon
Naczelnik Łukasz Wasik lukasz.wasik@slawno.pl 58a 59 810 00 10
Inwestycje i remonty Grzegorz Szumski grzegorz.szumski@slawno.pl 57 59 810 00 11
Odpady komunalne Tomasz Iwanicki tomasz.iwanicki@slawno.pl 62 59 810 00 12
Utrzymanie dróg Jacek Betowski jacek.betowski@slawno.pl 57 59 810 00 14
Ochrona środowiska Piotr Sobiecki piotr.sobiecki@slawno.pl 62 59 810 00 15

Rozliczanie inwestycji
i sprawozdawczość

Iwona Majewska iwona.majewska@slawno.pl 59 59 810 00 17
Pozyskiwanie środków zewnętrznych Piotr Janiak

piotr.janiak@slawno.pl

58 59 810 00 18
  FAX     59 810 00 19

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

  imię i nazwisko e-mail pokój telefon
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Kurpiel usc@slawno.pl 18 59 810 00 20
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Dudko usc@slawno.pl 18 59 810 00 21
Odpisy i zaświadczenia
z ksiąg stanu cywilnego
Iwona Mołodzinowicz-Kupiec usc@slawno.pl 18 59 810 00 21
Dowody Osobiste Małgorzata Olejniczak malgorzata.olejniczak@slawno.pl 25 59 810 00 22
Ewidencja Ludności Bożena Wichrowska bozena.wichrowska@slawno.pl 26 59 810 00 23

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

  imię i nazwisko e-mail pokój telefon
Naczelnik Wydziału Szymon Koprowicz szymon.koprowicz@slawno.pl 42 59 810 00 30
Dzierżawa i sprzedaż działek Dorota Matuszczak dorota.matuszczak@slawno.pl 40 59 810 00 31
Dzierżawa i użytkowanie wieczyste Renata Janowska renata.janowska@slawno.pl 40 59 810 00 32
Sprzedaż lokali Kamil Tworek    kamil.tworek@slawno.pl 40 59 810 00 33
Zagospodarowanie przestrzenne Adrian Gondek adrian.gondek@slawno.pl 41 59 810 00 34

 

Wydział Finansowo - Budżetowy

  imię i nazwisko e-mail pokój telefon
Skarbnik Danuta Borowska danuta.borowska@slawno.pl 39a

59 810 00 40

59 810 30 52

Zca. Skarbnika Joanna Wardak joanna.wardak@slawno.pl 38 59 810 00 41
Płace Elżbieta Kapralska elzbieta.kapralska@slawno.pl 38 59 810 00 42
Księgowość, projekty Agnieszka Stępień agnieszka.stepien@slawno.pl 38 59 810 00 43
Budżet Renata Protasewicz renata.protasewicz@slawno.pl 39 59 810 00 44
Rozliczanie podatków Ewelina Lauren ewelina.lauren@slawno.pl 45 59 810 00 45
Rozliczanie opłat Justyna Majtyka justyna.majtyka@slawno.pl 45 59 810 00 46
Stypendia Agnieszka Bekalska agnieszka.bekalska@slawno.pl 46 59 810 00 47
Naliczanie podatków Agnieszka Sadłowska agnieszka.sadlowska@slawno.pl 46 59 810 00 48
Rozliczenia opłat za odpady komunalne Monika Jóźwiak  monika.jozwiak@slawno.pl 39 59 810 00 49

 

Wydział Spraw Społecznych i Edukacji

  imię i nazwisko e-mail pokój telefon
Naczelnik Marta Konfederak marta.konfederak@slawno.pl 31 59 810 00 50
Działalność gospodarcza, transport, kultura, sport, ochrona zabytków, POMERANUS Magdalena Tęgosik-Gerlach magdalena.tegosik@slanwo.pl 34 59 810 00 51

Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki

Prowadzenie spraw nauczycieli

Grażyna Grabowska grazyna.grabowska@slawno.pl 34 59 810 00 52
Organizacje pozarządowe, sprawy społeczne
i wojskowe
Zofia Dąbrowska zofia.dabrowska@slawno.pl 34 59 810 00 53

 

Wydział Organizacyjny

  imię i nazwisko e-mail pokój telefon
Naczelnik Wydziału Margareta Sadowska rita.sadowska@slawno.pl 43a 59 810 00 63
Kadry Iwona Zilm iwona.zilm@slawno.pl 44 59 810 00 64
Gospodarowanie obiektem, zaopatrzenie, archiwum Elżbieta Ossowska elzbieta.ossowska@slawno.pl 43 59 810 00 65
Informatyk, ABI Tomasz Stola

tomasz.stola@slawno.pl

admin@slawno.pl

51 59 810 00 66
Informatyk Wojciech Skibiński

wojciech.skibinski@slawno.pl

bip@slawno.pl

51 59 810 00 67
Poczta elektroniczna, ePuap, BHP Sebastian Owięcki

sebastian.owiecki@slawno.pl

wydz.organizacyjny@slawno.pl

43 59 810 00 68
Konserwator Wojciech Borowski     59 810 00 70
Portiernia 15.00 – 7.00, dni wolne     15 59 810 00 71
Biuro Rady Miejskiej Teresa Ożóg

teresa.ozog@slawno.pl

rada@slawno.pl

33 59 810 00 75
Przewodniczący Rady Miejskiej Edyta Szczygielska edyta.szczygielska@slawno.pl 33a 59 810 00 76

 

Samodzielne Stanowiska Pracy

  imię i nazwisko e-mail pokój telefon
Promocja i współpraca zagraniczna Rafał Szymczewski

rafal.szymczewski@slawno.pl

strona@slawno.pl

53 59 810 00 80
Zamówienia publiczne i windykacja Małgorzata Łasek malgorzata.lasek@slawno.pl 47 59 810 00 81
Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe Tadeusz Szokalski tadeusz.szokalski@slawno.pl 72 59 810 00 82
Radca Prawny Danuta Kudźma danuta.kudzma@slawno.pl 49 59 810 00 83
Radca Prawny Maciej Jabłoński maciej.jablonski@slawno.pl 49 59 810 00 84
Audyt Wewnętrzny Katarzyna Jakubowska katarzyna.jakubowska@slawno.pl 52 59 810 00 85
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzależnienia i przemoc

Olga Sozańska

Krystyna Bieńkowska

olga.sozanska@slawno.pl

krystyna.bienkowska@slawno.pl

kpa@slawno.pl

ul. Rapackiego 10 59 810 00 86

 

 

  pokój telefon
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 69 59 810 00 90
Hufiec OHP 68 59 810 00 91
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 67 59 810 00 92
Pośrednictwo ubezpieczeniowe 25 59 810 25 67

 


 
 
ilość odwiedzin: 2817071

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X