Wrzesień

  • Uchwała Nr XLIV/250/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sławno - TEKST
  • Uchwała Nr XLIV/251/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć - TEKST
  • Uchwała Nr XLIV/252/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Sławno do kategorii dróg gminnych - TEKST
  • Uchwała Nr XLIV/253/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2015-11-20 12:21:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2015-11-20 12:27:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki