Grudzień

  • Uchwała nr XL/208/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2014. - TEKST
  • Uchwała nr XL/209/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2014-2030 - TEKST
  • Uchwała nr XL/210/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej - TEKST
  • Uchwała nr XL/211/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XL/213/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - TEKST
  • Uchwała nr XL/214/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2013-12-27 07:30:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2013-12-27 07:49:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki