Listopad

  • Uchwała nr XXXIX/205/2013 z dnia 31 października 2013 r.w sprawie „Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. - TEKST
  • Uchwała nr XXXIX/206/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Slawnie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2013-12-09 09:49:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2023-04-03 12:59:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki