Czerwiec

  • Uchwała nr XXXIV/175/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2012 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXXIV/176/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. - TEKST
  • Uchwała nr XXXIV/177/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - TEKST
  • Uchwała nr XXXIV/178/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych. - TEKST
  • Uchwała nr XXXIV/179/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miast Sławna dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Filtrowej, Plater, Broniewskiego, Kruczkowskiego, 11 Listopada, Słowackiego, Iwaszkiewicza i Tuwima w rejonie ul. Filtrowej. - TEKST
  • Uchwała nr XXXIV/180/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/170/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sławno na 2013 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXXIV/181/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXXIV/182/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno. - TEKST
  • Uchwała nr XXXIV/183/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/295/2002 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 22 marca 2002 roku - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2013-11-29 11:28:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2013-11-29 11:39:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki