Wrzesień

  • Uchwała nr XXXVII/189/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na wkład własny parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie na realizację projektu pn. Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi św.Jakuba – odcinek środkowopomorski, realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014-2016 - TEKST
  • Uchwała nr XXXVII/190/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej - TEKST
  • Uchwała nr XXXVII/191/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXXVII/192/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno. - TEKST
  • Uchwała nr XXXVII/193/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2013-11-12 12:24:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2013-11-29 11:54:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki