Październik

 • Uchwała nr XXXVIII/194/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sławna. - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/195/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i wzorów formularzy informacji w sprawach podatkowych - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/196/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Samorządowego S6”. - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/197/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Armii Krajowej 5 na rzecz najemcy tego lokalu. - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/198/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Rapackiego 7 na rzecz najemcy tego lokalu. - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/199/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Grottgera 9 na rzecz najemcy tego lokalu. - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/200/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Koszalińskiej 5 na rzecz najemcy tego lokalu. - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/201/2013 z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2006 r. - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/202/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/203/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. - TEKST
 • Uchwała nr XXXVIII/204/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2013-11-12 12:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2013-11-29 12:04:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki