Kwiecień

  • Uchwała nr XXXII/168/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-14 pod nazwą "Szansa na rozwój". - TEKST
  • Uchwała nr XXXII/169/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. - TEKST
  • Uchwała nr XXXII/170/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sławna na 2013 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXXII/171/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S-6 do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2020. - TEKST
  • Uchwała nr XXXII/172/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego - TEKST
  • Uchwała nr XXXII/173/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXXII/174/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sławno. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2013-05-07 11:11:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2013-11-29 11:26:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki