☰ Menu
Urząd Miejski w Sławnie
Herb Urząd Miejski w Sławnie

Piątek 15.11.2019

zaawansowane

Marzec

  • Uchwała nr XXXI/158/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasto Sławno. - TEKST
  • Uchwała nr XXXI/159/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Okrzei 1 na rzecz najemcy tego lokalu. - TEKST
  • Uchwała nr XXXI/160/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 22 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Basztowej 5 na rzecz najemcy tego lokalu. - TEKST
  • Uchwała nr XXXI/161/2013 z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sławno. - TEKST
  • Uchwała nr XXXI/162/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sławna. - TEKST
  • Uchwała nr XXXI/163/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody lipy drobnolistnej rosnącej przy ulicy Cieszkowskiego 1 w Sławnie. - TEKST
  • Uchwała nr XXXI/164/2013 z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. - TEKST
  • Uchwała nr XXXI/165/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXXI/166/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno. - TEKST
  • Uchwała nr XXXI/167/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyznania Nagrody Złotego Gryfa Sławieńskiego. - TEKST

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X