Styczeń

  • Uchwała nr XXX/153/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniomi Przemocy na 2013 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXX/154/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Sławno umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Powiecie Sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie”.. - TEKST
  • Uchwała nr XXX/155/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Sławno udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie. - TEKST
  • Uchwała nr XXX/156/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 r. - TEKST
  • Uchwała nr XXX/157/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sławno na lata 2013-2022 - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2013-02-01 12:47:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2013-11-29 11:22:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki