Grudzień

 • Uchwała nr XXVII/136/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 0541Z Postomino – Sławno – ulica I Pułku Ułanów w Sławnie”. - TEKST
 • Uchwała nr XXVIII/137/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2013. - TEKST
 • Uchwała nr XXVIII/138/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2013-2022. - TEKST
 • Uchwała nr XXVIII/139/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.zmieniająca uchwałę Nr III/15/92 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie i nadania mu statutu. - TEKST
 • Uchwała nr XXVIII/140/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2017. - TEKST
 • Uchwała nr XXVIII/141/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr V/29/99 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 12 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała nr XXVIII/142/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr V/30/99 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 12 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała nr XXVIII/143/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok - TEKST
 • Uchwała nr XXVIII/144/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2012-2021 - TEKST
 • Uchwała nr XXVIII/145/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Sławnie przy Alei Wojska Polskiego 8. - TEKST
 • Uchwała nr XXIX/146/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa. - TEKST
 • Uchwała nr XXIX/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 05 marca 1998 r. w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno. - TEKST
 • Uchwała nr XXIX/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno. - TEKST
 • Uchwała nr XXIX/150/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2013. - TEKST
 • Uchwała nr XXIX/151/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013 i sposoby jego realizacji. - TEKST
 • Uchwała nr XXIX/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2012-2021 - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2012-12-20 11:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2023-04-03 13:07:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki