Zbiórki publiczne

Od 18 lipca zbiórki publiczne nie wymagają zezwoleń 

Od 18 lipca został zniesiony obowiązek uzyskiwania urzędowych pozwoleń na zbiórkę publiczną. Wystarczy zgłoszenie na portalu, który zaczyna działać w dniu wejścia w życie ustawy.

18 lipca 2014 roku zaczyna obowiązywać nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która znosi m.in. obowiązek uzyskiwania urzędowych pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Zostają one zastąpione zgłoszeniami publikowanymi na portalu, który zaczyna działać w dniu wejścia w życie ustawy. Dzięki zmianie organizacja zbiórek publicznych została pozbawiona zbędnych formalności.

W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów – aby dokonać zgłoszenia wystarczy proste zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu. Organizator zbiórki (tak ogólnokrajowej jak i lokalnej) będzie mógł zgłosić zbiórkę elektronicznie lub na piśmie, przesyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

W tym celu będzie potrzebny podpis cyfrowy –ale nie jest konieczne korzystanie z płatnych narzędzi, wystarczy tzw. profil zaufany ePUAP, który można w kilkanaście minut założyć na portalu ePUAP, a później jednorazowo „potwierdzić” w urzędzie skarbowym, oddziale ZUS lub NFZ.

Publikacja zgłoszenia na portalu nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni od wpływu zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni – dla zgłoszenia tradycyjną pocztą (jeśli zgłoszenia nie będą wymagały uzupełnienia). Dzięki temu zainteresowani będą mieli bezpośredni dostęp do informacji o organizatorach zbiórek i będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia. Na ogólnopolskim portalu będą też publikowane sprawozdania ze zbiórki.

Wszystko po to, aby każdy miał łatwy dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował zebrane środki.

Zbiórki w formie elektronicznej np. przelewów bankowych można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności. W takim przypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany).

Oznacza to, że w internecie każdy może zbierać na co chce – bez zezwolenia i bez zgłoszenia zbiórki publicznej (chyba, że pieniądze zbierane są na cele inwestycyjne, wtedy mogą obowiązywać przepisy regulujące inwestycje finansowe).

Nowa ustawa powstała w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie zbiórki publiczne – małe, duże, ogólnopolskie i lokalne – należy zgłaszać na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL.

Akty prawne dotyczące wprowadzanych zmian:

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 732).
  2. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 498).
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 833).

Źródło inf:  http://isap.sejm.gov.pl/ Sejm RP , Internetowy System Aktów Prawnych

Od 18 lipca wszystkie  materiały będą  dostępne na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL. Pytania na temat nowych przepisów można też kierować do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: mailowo na adres zbiorki@mac.gov.pl lub telefonicznie 22 245 58 65; 22 245 58 64

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2012-11-09 12:43:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2014-07-28 13:00:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki