Październik

  • Uchwała nr XXV/121/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sławna. - TEKST
  • Uchwała nr XXV/122/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - TEKST
  • Uchwała nr XXV/123/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - TEKST
  • Uchwała nr XXV/124/2013 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok - TEKST
  • Uchwała nr XXV/125/2013 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2012-2021 - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2012-11-06 08:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2023-04-03 13:46:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki