Wrzesień

  • Uchwała nr XXIV/115/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. ozn. geod. Nr 323/13 obr. oo2. - TEKST
  • Uchwała nr XXIV/116/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 22 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Sławno, usytuowanego przy ulicy Basztowej 5 na rzecz najemcy tego lokalu. - TEKST - Stwierdzono nieważność w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - nr. rozstrzygnięcia nadzorczego NK.3.4131.374.2012.KJ
  • Uchwała nr XXIV/117/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Sławnie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Sławno oraz warunków i zasad korzystania z nich - TEKST
  • Uchwała nr XXIV/118/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej oraz w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Sławno - TEKST
  • Uchwała nr XXIV/119/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok - TEKST, ZAL 1, ZAL 2, ZAL 3, ZAL 4
  • Uchwała nr XXIV/120/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2012 - 2021 - TEKST, ZAL 1, ZAL 2
     

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2012-09-26 12:33:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2012-11-07 11:29:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki