Czerwiec

  • Uchwała nr XXI/104/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania wykonania budżetu miasta Słąwno za 2011 rok - TEKST
  • Uchwała nr XXI/105/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. - TEKST
  • Uchwała nr XXI/106/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie odmowy przekazania zadania własnego - TEKST
  • Uchwała nr XXI/107/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXI/108/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2012-2021 - TEKST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2012-08-03 12:29:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2012-08-03 12:36:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki