Marzec

  • Uchwała nr XVIII/90/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Miasto Sławno w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. - TEKST
  • Uchwała nr XVIII/91/2012 z dnia 9 marca 2012 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 8 grudnia 2011 roku Nr XV/79/2011 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych - TEKST
  • Uchwała nr XVIII/92/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sławna. - TEKST
  • Uchwała nr XVIII/93/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. - TEKST
  • Uchwała nr XVIII/94/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. -TEKST
  • Uchwała nr XVIII/95/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2012 – 2021. - TEKST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2012-04-04 12:29:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2012-04-05 10:32:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki