Wrzesień

  • Uchwała nr XIII/63/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/156/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Sławno - TEKST
  • Uchwała nr XIII/64/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr XXXI/226/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Sławno na lata 2004 - 2013 - TEKST
  • Uchwała nr XIII/65/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa
    ul. Józefa Chełmońskiego” - TEKST
  • Uchwała nr XIII/66/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzyGminą Miasto Sławno, a Gminą Sławno - TEKST
  • Uchwała nr XIII/67/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sławno - TEKST
  • Uchwała nr XIII/68/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XIII/69/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011 – 2019. - TEKST
  • Uchwała nr XIII/70/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015 - TEKST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-10-03 12:28:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2012-01-31 09:34:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki