Sierpień

  • Uchwała nr XII/56/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławnie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. - TEKST - nieważność uchwały (WSA w Szczecinie 1.12.2022 r.)
  • Uchwała nr XII/57/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na obwody głosowania. - TEKST
  • Uchwała nr XII/58/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej. - TEKST
  • Uchwała nr XII/59/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - TEKST
  • Uchwała nr XII/60/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. - TEKST
  • Uchwała nr XII/61/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XII/62/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011 - 2019 - TEKST
     

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-09-12 09:57:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2023-01-11 10:52:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki