Czerwiec

 • Uchwała nr X/45/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego - TEKST
 • Uchwała nr X/46/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok - TEKST
 • Uchwała nr X/47/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2010 rok.- TEKST
 • Uchwała nr X/48/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. - TEKST
 • Uchwała nr XI/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sławno - TEKST
 • Uchwała nr XI/50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno. - TEKST
 • Uchwała nr XI/51/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno - TEKST
 • Uchwała nr XI/52/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasta Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych”. - TEKST
 • Uchwała nr XI/53/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok - TEKST
 • Uchwała nr XI/54/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011 - 2019 - TEKST
 • Uchwała nr XI/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 06 czerwca 2011r - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-09-12 09:42:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2011-09-12 10:44:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki