Kwiecień

  • Uchwała nr IX/37/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - TEKST
  • Uchwała nr IX/38/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2006r. - TEKST
  • Uchwała nr IX/39/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/252/2005 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie miasta Sławna - TEKST
  • Uchwała nr IX/40/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych. - TEKST, ZAŁ 1, ZAŁ 2, ZAŁ 3
  • Uchwała nr IX/41/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Sławnie przy Alei Wojska Polskiego 8 - TEKST
  • Uchwała nr IX/42/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok - TEKST
  • Uchwała nr IX/43/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011 - 2019 - TEKST
  • Uchwała nr IX/44/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Sławno do Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-09-12 09:37:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2012-09-28 11:07:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki