Marzec

  • Uchwała nr VIII/31/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sławno. - TEKST
  • Uchwała nr VIII/32/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016 - TEKST
  • Uchwała nr VIII/33/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych na rok 2011 pod nazwą „Szansa na rozwój”. - TEKST
  • Uchwała nr VIII/34/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno za I półrocze. - TEKST
  • Uchwała nr VIII/35/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. - TEKST z załącznikami
  • Uchwała nr VIII/36/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011 – 2019. - TEKST z załącznikami

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-03-31 13:31:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2011-04-12 10:04:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki