Styczeń

  • Uchwała nr V/16/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2011 rok. - TEKST
  • Uchwała nr V/17/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Sławno w latach 2011-2015. - TEKST
  • Uchwała nr V/18/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. - TEKST
  • Uchwała nr V/19/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011-2017 - TEKST
  • Uchwała nr V/20/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego - TEKST
  • Uchwała nr V/21/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2011. - TEKST
  • Uchwała nr V/22/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011 i sposoby jego realizacji. - TEKST
  • Uchwała nr V/23/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011-2017 - TEKST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-02-08 09:05:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2011-02-08 09:59:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki